BÀI THUỐC, VỊ THUỐC DÂN GIAN, THUỐC BẮC, THUỐC NAM

I. An thai
 • Dâu tằm
 • Gai
 • Ngải cứu
 • Tía tô
 • II. An thần, ngủ
 • Bình vôi
 • Lạc tiên
 • Nghệ(Uất kim)
 • Sâm đại hành
 • Sen
 • Trắc bách diệp
 • Vông nem
 • Xấu hổ
 • III. Bạch đới- Khí hư
 • Bạch biển đậu 
 • Bạch đồng nữ
 • Cẩu tích
 • Đậu váng trắng 
 • Hà thủ ô
 • Hạ khô thảo
 • Hẹ
 • Huyết dụ
 • Nhàu
 • Rau má
 • Rau sam
 • Trắc bách diệp
 • IV Báng
 • Xạ can
 • V. Bỏng
 • Cỏ mực
 • Cỏ nhọ nồi
 • VI. Bổ dưỡng
 • Ba kích 
 • Bạch biển đậu 
 • Bố chính sâm
 • Bồ công anh
 • Cẩu tích
 • Củ mài
 • Dâu tằm
 • Dây đau xương
 • Đậu váng trắng 
 • Ðinh lăng
 • Gấc
 • Hà thủ ô
 • Hẹ
 • Mạch môn
 • Nga truật
 • Sài hồ nam
 • Sâm bố chính
 • Sâm đại hành
 • Sâm Phú yên
 • Sen
 • Thạch hộc
 • Thạch xương bồ
 • Thiên môn
 • Thiên lý
 • Tỏi
 • Tơ hồng vàng
 • Trắc bách diệp
 • Vừng đen
 • Ý dĩ
 • VII. Bổ huyết - Hoạt huyết
 • Dâu tằm
 • Gấc
 • Hà thủ ô
 • VIII. CẦM MÁU
 • Bạch chỉ nam 
 • Cẩu tích
 • Cỏ mực
 • Cỏ tranh
 • Cứt lợn (cây)
 • Dành dành
 • Dâu tằm
 • Hành
 • Hoè
 • Huyết dụ
 • Ích mẫu
 • Kinh giới
 • Mã đề
 • Ngải cứu
 • Nghệ(Uất kim)
 • Nghệ đen (Nga truật)
 • Nhàu
 • Nhọ nồi(Cỏ mực)
 • Rau má
 • Sâm đại hành
 • Thiên môn
 • Trắc bách diệp
 • Tre
 • Vông nem
 • IX. CHỐNG CO THẮT
 • Bạc hà
 • Dành dành
 • Gừng
 • Ích mẫu
 • Ké đầu ngựa
 • Lô hội
 • Sa nhân
 • Sắn dây
 • Thạch xương bồ
 • Vông nem
 • Ý dĩ
 • X. CHỐNG LẠNH
 • Lá lốt
 • Ngải cứu
 • Quế
 • Riềng
 • Sa nhân
 • XI. VIÊM DẠ DÀY- TÁ TRÀNG
 • Bạc hà
 • Củ mài
 • Hoắc hương
 • Nga truật
 • Nghệ(Uất kim)
 • Nghệ đen (Nga truật)
 • Núc nác (Nam hoàng bá)
 • Quýt
 • Riềng
 • Sa nhân
 • Thạch xương bồ
 • Thiên niên kiện
 • Thổ phục linh
 • XII. DI MỘNG TINH,LIỆT DƯƠNG, HOẠT TINH
 • Ba kích 
 • Củ mài
 • Hà thủ ô
 • Hẹ
 • Ngũ gia bì(Chân chim)
 • Riềng
 • Sen
 • Tơ hồng vàng
 • XIII. ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, ĐÁI NHẠT
 • Bình vôi
 • Cam thảo dây
 • Cam thảo đất
 • Củ mài
 • Dừa cạn
 • Mướp đắng
 • Nhàu
 • Thiên môn
 • XIV. GIẢI ĐỘC
 • Bạch biển đậu 
 • Cau
 • Đậu váng trắng 
 • Gấc
 • Gừng
 • Mã tiền
 • Mướp đắng
 • Ngải cứu
 • Rau sam
 • Sen
 • Thạch xương bồ
 • Thổ phục linh
 • Tía tô
 • Tỏi
 • Vừng đen
 • XV. GIUN, SÁN (TRỪ)
 • Bồ kết
 • Cau
 • Hành
 • Hẹ
 • Lựu
 • Rau sam
 • Thạch xương bồ
 • Tỏi
 • XVI. HẮC LÀO- BỆNH DA
 • Muồng trâu
 • Thảo quyết minh
 • Thổ phục linh
 • Trầu không
 • XVII. HO, HEN
 • Bình vôi
 • Bồ kết
 • Cỏ mực
 • Cỏ nhọ nồi
 • Cỏ tranh
 • Cúc hoa
 • Dành dành
 • Dâu tằm
 • Đại (Hoa sứ)
 • Đậu săng
 • Gấc
 • Gừng
 • Hạ khô thảo 
 • Hành
 • Hẹ
 • Húng chanh
 • Lô hội
 • Mã đề
 • Mướp đắng
 • Ngải cứu
 • Nghệ đen (Nga truật)
 • Nhàu
 • Núc nác (Nam hoàng bá)
 • Quế
 • Quýt
 • Rau má
 • Sa nhân
 • Sâm bố chính
 • Sâm đại hành
 • Sâm Phú yên
 • Thạch hộc
 • Thiên môn
 • Tía tô
 • Tỏi
 • Trắc bách diệp
 • Trầu không
 • Vừng đen
 • Xạ can
 • Ý dĩ
 • XVIII. HUYẾT ÁP, TUẦN HOÀN
 • Ba kích 
 • Bạc hà
 • Bạch đồng nữ
 • Cỏ xước
 • Cúc hoa
 • Dâu tằm
 • Dừa cạn
 • Đại (Hoa sứ)
 • Hạ khô thảo 
 • Hành
 • Hoè
 • Ích mẫu
 • Kim ngân hoa
 • Lô hội
 • Mạch môn
 • Nhàu
 • Thạch xương bồ
 • Thảo quyết minh
 • Thiên môn
 • Tỏi
 • Vừng đen
 • XIX. KHÁNG KHUẨN, SÁT KHUẨN
 • Bạc hà
 • Bồ công anh
 • Gấc
 • Gừng
 • Hành
 • Hẹ
 • Kim ngân hoa
 • Lô hội
 • Quế
 • Sài đất
 • Sâm đại hành
 • Tô mộc
 • Vông nem
 • XXI. KINH NGUYỆT- PHỤ NỮ
 • Ba kích 
 • Bạch chỉ nam 
 • Cam thảo đất
 • Cỏ cú
 • Cỏ xước
 • Diếp cá
 • Dừa cạn
 • Ích mẫu
 • Kê huyết đằng
 • Lô hội
 • Ngải cứu
 • Nghệ đen (Nga truật)
 • Nhàu
 • Rau má
 • Sài hồ nam
 • Tô mộc
 • Tre
 • Vừng đen
 • Xạ can
 • XXII. LỢI TIỂU- THÔNG MẬT
 • Bạc hà
 • Bạch đồng nữ
 • Cau
 • Chỉ xác
 • Chó đẻ răng cưa
 • Cỏ tranh
 • Cối xay
 • Dành dành
 • Dâu tằm
 • Dừa cạn
 • Gai
 • Hà thủ ô
 • Hạ khô thảo 
 • Hành
 • Ích mẫu
 • Ké đầu ngựa
 • Kim ngân hoa
 • Kim tiền thảo
 • Mã đề
 • Mướp đắng
 • Ngưu tất nam
 • Rau má
 • Rau sam
 • Rau mèo
 • Sài hồ nam
 • Sen
 • Thiên môn
 • Tía tô
 • Trạch tả
 • Vông nem
 • Ý dĩ
 • XXIII. LỴ
 • Bạch biển đậu 
 • Bồ kết
 • Cau
 • Quýt
 • Cỏ sữa lá nhỏ
 • Cỏ sữa lá to
 • Cối xay
 • Dừa cạn
 • Gừng
 • Hẹ
 • Huyết dụ
 • Kinh giới
 • Kim ngân hoa
 • Lựu
 • Mơ tam thể
 • Nhàu
 • Rau má
 • Rau sam
 • Sa nhân
 • Sắn dây
 • Sen
 • Tỏi
 • Vông nem
 • Ý dĩ
 • XXIV. Mắt - Thiên đầu thống
 • Cam thảo dây
 • Chó đẻ răng cưa
 • Cúc hoa
 • Dành dành
 • Gừng
 • Hạ khô thảo 
 • Hành
 • Ích mẫu
 • Mạn kinh tử
 • Thạch hộc
 • Thảo quyết minh
 • Trầu không
 • Vừng đen
 • XXV. Mụn nhọt - Bệnh ngoài da
 • Bạch chỉ nam 
 • Bạch đồng nữ
 • Bồ công anh
 • Bồ kết
 • Cam thảo dây
 • Chó đẻ răng cưa
 • Cối xay
 • Củ mài
 • Dâu tằm
 • Diếp cá
 • Đại (Hoa sứ)
 • Gấc
 • Hà thủ ô
 • Hạ khô thảo 
 • Hành
 • Ké đầu ngựa
 • Kim ngân hoa
 • Lá lốt
 • Lưỡi rắn(Bạch hoa xà)
 • Mã đề
 • Mướp đắng
 • Nghệ(Uất kim)
 • Nhàu
 • Núc nác (Nam hoàng bá)
 • Rau má
 • Rau sam
 • Ráy
 • Sài đất
 • Sắn dây
 • Thạch xương bồ
 • Tỏi
 • Trầu không
 • Vừng đen
 • XXVI. Ngoại thương- Dùng ngoài
 • Bạch chỉ nam 
 • Bạch hoa xà thiệt
 • Bồ kết
 • Chó đẻ răng cưa
 • Cỏ mực
 • Cỏ nhọ nồi
 • Cúc hoa
 • Dành dành
 • Hà thủ ô
 • Hạ khô thảo 
 • Hành
 • Hẹ
 • Ích mẫu
 • Ké đầu ngựa
 • Lô hội
 • Lựu
 • Mã đề
 • Nga truật
 • Ngải cứu
 • Nghệ(Uất kim)
 • Nghệ đen (Nga truật)
 • Ngưu tất nam
 • Rau sam
 • Sài hồ nam
 • Thạch xương bồ
 • Thảo quyết minh
 • Thiên môn
 • Tỏi
 • Trắc bách diệp
 • Trầu không
 • Vừng đen
 • XXVII. Nhuận tràng
 • Lô hội
 • Thảo quyết minh
 • Vừng đen
 • XXVIII. Nôn mửa
 • Bạc hà
 • Bạch biển đậu 
 • Gừng
 • Kinh giới
 • Quýt
 • Riềng
 • Tre
 • XXIX. Phụ nữ (ra thai)
 • Cỏ xước
 • Lưỡi rắn(Bạch hoa xà)
 • Ngưu tất nam
 • Tô mộc
 • XXX. Phụ nữ (sót nhau)
 • Rau ngót
 • XXXI. Phụ nữ (sa tử cung)
 • Gai
 • Thiên lý
 • XXXII. Rắn,  Rết, Trùng thú cắn
 • Cà gai leo
 • Cam thảo dây
 • Chó đẻ răng cưa
 • Húng chanh
 • Sắn dây
 • Xạ can
 • XXXIII. Răng - Miệng- Cam tẩu mã
 • Bạch chỉ nam 
 • Bồ kết
 • Cà gai leo
 • Cốt toái bổ
 • Hành
 • Hương nhu
 • Ké đầu ngựa
 • Lựu
 • Sa nhân
 • Thạch xương bồ
 • XXXIV. Sỏi thận- Sỏi mật
 • Kim tiền thảo
 • Mướp đắng
 • Rau mèo
 • Trạch tả
 • Ý dĩ
 • XXXV. Sốt- cảm cúm - Sốt rét
 • Bạc hà
 • Bạch chỉ nam 
 • Bình vôi
 • Bồ công anh
 • Cam thảo đất
 • Cau
 • Cỏ tranh
 • Cối xay
 • Cúc hoa
 • Dành dành
 • Dâu tằm
 • Dừa cạn
 • Gừng
 • Hà thủ ô
 • Hành
 • Hoắc hương
 • Húng chanh
 • Hương nhu
 • Ké đầu ngựa
 • Kinh giới
 • Lưỡi rắn(Bạch hoa xà)
 • Mạch môn
 • Mạn kinh tử
 • Nhàu
 • Quế
 • Quýt
 • Rau má
 • Ráy
 • Rau mèo
 • Riềng
 • Sả
 • Sài hồ nam
 • Sắn dây
 • Sâm bố chín
 • Sâm Phú yên
 • Thạch hộc
 • Thiên môn
 • Thổ phục linh
 • Tía tô
 • Tơ hồng vàng
 • Tre
 • Vông nem
 • Xạ can
 • XXXVI. Sữa (lợi sữa)
 • Chó đẻ răng cưa
 • Ðinh lăng
 • Hà thủ ô
 • Mạch môn
 • Rau má
 • Trạch tả
 • Trầu không
 • Vừng đen
 • XXXVII. Tai- Mũi - Họng
 • Cỏ mực
 • Cỏ nhọ nồi
 • Cúc hoa
 • Hành
 • Kinh giới
 • Sài đất
 • Thiên môn
 • Xạ can
 • XXXVIII. Táo bón
 • Bồ kết
 • Đại (Hoa sứ)
 • Lô hội
 • Muồng trâu
 • XXXIV. Tê thấp- đau nhức xương - Viêm
 • Ba kích 
 • Bạc hà
 • Bạch chỉ nam 
 • Bạch hoa xà thiệt thảo
 • Bồ công anh
 • Bồ kết
 • Cà gai leo
 • Cau
 • Cẩu tích
 • Cỏ xước
 • Cốt toái bổ
 • Cúc hoa
 • Dành dành
 • Dây đau xương
 • Gấc
 • Hành
 • Hoè
 • Lá lốt
 • Lưỡi rắn(Bạch hoa xà)
 • Mạch môn
 • Mơ tam thể
 • Nga truật
 • Ngải cứu
 • Nghệ(Uất kim)
 • Nghệ đen (Nga truật)
 • Ngũ gia bì(Chân chim)
 • Rau sam
 • Sa nhân
 • Thạch hộc
 • Thạch xương bồ
 • Thiên niên kiện
 • Thổ phục linh
 • Tía tô
 • Vừng đen
 • Vông nem
 • Xấu hổ
 • Ý dĩ
 • XL. Thần kinh suy nhược
 • Dành dành
 • Gừng
 • Hà thủ ô
 • Mã tiền
 • Mạch môn
 • Quýt
 • Sa nhân
 • Thạch xương bồ
 • XLI.Tiêu chảy
 • Bạc hà
 • Lựu
 • Rau má
 • XLII. Tiêu hóa - không tiêu
 • Bạc hà
 • bách benh
 • Bạch biển đậu 
 • Dâu tằm
 • Gừng
 • Hành
 • Hoắc hương
 • Lô hội
 • Mật nhân
 • Nga truật
 • Nghệ(Uất kim)
 • Nghệ đen (Nga truật)
 • Quýt
 • Riềng
 • Sa nhân
 • Thạch xương bồ
 • XLV. Trẻ con tưa lưỡi
 • Rau ngót
 • XLVI. Trẻ con chốc đầu
 • Cau
 • Rau sam
 • XLVII. Trĩ - Lòi dom
 • Diếp cá
 • Gấc
 • Thiên lý
 • XLVIII. Ức chế phát triển khối U
 • Dâu tằm
 • Khương hoàng
 • Nghệ(Uất kim)
 • Thảo quyết minh
 • Thiên niên kiện
 • Tỏi
 • Trắc bách diệp
 • XLIII. Tóc mọc -Tóc bạc
 • Bồ kết
 • XLIV.Tràng nhạc
 • Bạch biển đậu 
 • Hà thủ ô
 • Hành
 • Hương nhu
 • Mạn kinh tử
 • Cỏ mực
 • Cỏ nhọ nồi
 • Trinh nữ hoàng cung
 • Vừng đen
 • XLIX. Vàng da
 • Bạch đồng nữ
 • Dành dành
 • Khương hoàng
 • Nghệ(Uất kim)
 • Sâm đại hành
 • L. Vú sưng, Né vú
 • Bạch chỉ nam 
 • Bồ công anh
 • Bồ kết
 • Cối xay
 • Gấc
 • Mạn kinh tử
 • Quýt
 • Tía tô
 • Xạ can
 •