ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP

Chẩn đoán:
- Huyết áp tâm thu (HATT) ≥ 140mmHg hoặc huyết áp tâm trương(HATTr) ≥ 90mmHg
- Huyết áp được đo sau khi ngồi/nằm nghỉ 10ph.
= Cần lưu ý đến tuổi, giới tính, bệnh kèm theo và các yếu tố khác
Điều trị: HA đích và thuốc sử dụng tùy thuộc nhiều yếu tố:
- Khi nào khởi sự điều trị và HA đích cần đạt:

 • BN ≥ 60T, khởi sự điều trị bằng thuốc khi HATT ≥ 150mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHg, và đạt HA đích là HATT < 150mmHg và HATTr <90mmHg (A)
 • BN < 60T, khởi sự điều trị bằng thuốc khi HATTr > 90mmHg và đạt HA đích là < 90mmHg (30-59T (A), 18-29T (E))
 • BN < 60T, khởi sự điều trị bằng thuốc khi HATT ≥ 140mmHg và đạt HATT đích là < 140mmHg (E)
 • BN ≥ 18T bị bệnh thận mạn, khởi sự điều trị bằng thuốc khi HATT ≥ 140mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHg, và đạt HA đích là HATT < 140mmHg và HHTTr < 90mmHg (E)
 • BN ≥ 18T bị ĐTĐ, khởi sự điều trị khi HATT ≥ 140mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHg, và đạt HA đích là HATT < 140mmHg và HHTTr < 90mmHg (E)


 Thuốc được chọn:
tùy thuộc nhiều yếu tố: chủng tộc, bệnh lý nền, bệnh lý kèm theo...

  • BN không phải người gốc Phi, kể cả có ĐTĐ: khởi đầu với thuốc lợi tiểu thiazide, thuốc chẹn kênh canci, thuốc UCMC, thuốc kháng TTAT (B)
  • BN người gốc Phi, kể cả có ĐTĐ: khởi đầu với thuốc lợi tiểu thiazide, thuốc chẹn kênh canxi
  • BN ≥ 18T bị bệnh thận mạn: điều trị cần có thuốc UCMC hoặc kháng TTAT

 Theo dõi và đánh giá trị liệu: Mục tiêu là đạt được và duy trì được HA đích:

 Cần có thời gian để thuốc có đủ tác dụng (2-3t)
 Nếu chưa đạt được HA đích:

   • Tăng liều thuốc đối với đơn trị liệu
   • Thêm 1 thuốc thứ hai, và thứ 3 nếu cần,
   • Nếu các thuốc được khuyến cáo (thiazide, UCMC, chẹn kênh canxi, KTTAT) có CCĐ hoặc có TD phụ, hoặc phải cần hơn 3 thuốc, có thể thêm 1 thuốc nhóm khác
 

 Chiến lược điều trị: 3 chiến lược:

  • Tối đa liều thuốc đầu tiên trong đơn trị liệu trước khi thêm thuốc thứ hai
  • Thêm thuốc thứ hai trước khi thuốc thứ nhất đạt liều tối đa
  • Khởi đầu cùng lúc 2 thuốc riêng lẽ hoặc dùng viên kết hợp (viên kết hợp được ưa chuộng hơn)

 Các nhóm thuốc được khuyến cáo xử dụng trong điều trị THA:

  • Nhóm thuốc lợi tiểu: thiazide, indapamide...
  • Nhóm thuốc ức chế men chuyển: như Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril, Perindopril, benazepril, Imidapril...
  • Nhóm thuốc kháng thụ thể angiotensin: như Losartan, Valsartan, Candesartan, Telmisartan, Irbesartan...
  • Nhóm thuốc chẹn kênh calci: như Amlodipin, Nifedipine LA/LP, Diltiazem SR/LP, Clinidipin...
  • Nhóm thuốc chẹn bêta: hiện không được khuyến cáo là thuốc hàng đầu trong điều trị THA đơn thuần. Tuy nhiên vẫn là thuốc được chọn trong một số bệnh cảnh như suy tim, bệnh mạch vành, hội chứng cường giao cảm, cường giáp...Những thuốc thường dùng như Carvedilol, Metoprolol, Bisoprolol, Atenolol, Propranolol...
  • Nhóm thuốc khác: như Methyl dopa, Rilmenidine, Hydralazine...
  • Viên kết hợp: những kết hợp thường dùng: UCMC + chẹn kênh canxi như Perindopril/Amlodipin, Lisinopril/Amlodipin, Enalapril/Diliazem...; UCMC + lợi tiểu như Lisinopril/thiazide, Quinapril/thiazide...; KTTAT + chẹn kênh canxi như Losartan/Amlodipin, telmisartan/amlodipin, valsartan/amlodipin...; KTTAT + lợi tiểu như losartan/thiazide, Telmisartan/thiazide...; KTTAT + chẹn kênh canxi + Lợi tiểu như Vasartan/amlodipin/thiazide