Săng lao (còn gọi là loét lao sơ nhiễm tiên phát)


a.       Đại cương
Bệnh hay gặp ở trẻ em chưa bị lao bao giờ.
b.       Triệu chứng lâm sàng
Nếu lao xuất hiện tại nơi xâm nhập đầu tiên của vi khuẩn lao. Tổn thương là một vết loét ranh giới rõ ràng, bờ hơi gồ cao, đáy lởm chởm, có chất nhầy màu hơi vàng.

Nền vết loét hơi thâm nhiễm. Các hạch lân cận sưng, mềm và loét.
Trong chất tiết ở vết loét hoặc chất hút từ hạch lân cận có thể tìm thấy vi khuẩn lao.
Không thấy các biểu hiện lao ở các bộ phận khác.
Các phản ứng về lao trong 4 - 8 tuần đầu thường âm tính.
Về sau thường phát triển thành lao toàn thể.
c.       Chẩn đoán Cần phân biệt với Sàng giang mai