182.Tuyến vú

Đầu Mặt Cổ - Lưng - Ngực - Bụng - Chậu Hông Và Đáy Chậu - Chi Trên - Chi Dưới

182.Tuyến vú<

ATLAS GIẢI PHẪU NGƯỜI

181.Ngực
182.Tuyến vú
183.Các động mạch của tuyến vú
184.Các mạch và hạch bạch huyết của tuyến vú
185.Khung xương ngực
186.Các xương sườn và khớp xương ức
187.Các khớp xương sườn - Đốt sống
188.Thành ngực trước
189.Thành ngực trước (tiếp theo)
190.Đặt ống dẫn lưu màng phổi
191.Thành ngực trước: Nhìn trong
192.Các động mạch và Thần kinh gian sườn
193.Thần kinh hoành
194.Cơ hoành: Mặt ngực
195.Cơ hoành: Mặt bụng
196.Định khu của phổi: Nhìn trước
197.Định khu của phổi: Nhìn sau
198.Phổi ở tại chỗ: Nhìn trước
199.Phổi: Nhìn trong
200.Các phân thùy phế quản phổi
201.Các phân thùy phế quản phổi (tiếp theo)
202.Khí quản và phế quản chính
203.Danh pháp của phế quản: Sơ đồ
204.Đường dẫn khí trong phổi
205.Tuần hoàn máu trong phổi: Sơ đồ
206.Các mạch chính của trung thất trên
207.động mạch và tĩnh mạch phế quản
208.Các mạch và hạch bạch huyết của phổi
209.Các Thần kinh tự chủ ở ngực
210.Chi phối Thần kinh của cây phế quản: Sơ đồ
211.Tim ở tại chỗ
212.Tim: Nhìn trước
213.Hình X Quang ngực
214.Tim: Các mặt đáy và cơ hoành
215.TÚÌ màng ngoài tim
216.Các động mạch vành và các tĩnh mạch tim
216.Các động mạch vành và các tĩnh mạch tim (Atlas 2001)
217.Các động mạch vành và các tĩnh mạch tim: Các dạng
218.động mạch vành phải: Hình ảnh chụp động mạch
218.động mạch vành phải: Hình ảnh chụp động mạch (Atlas 2001)
219.động mạch vành trái: Hình ảnh chụp động mạch (tiếp theo)
220.Tâm nhĩ và các tâm thất phải
221.Tâm nhĩ và các tâm thất trái
222.Các van của tim
223.Các van của tim (tiếp theo)
224.Tâm nhĩ, các tâm thất và vách gian thất
225.Hệ thống dẫn truyền của tim
225.Hệ thống dẫn truyền của tim (Atlas 2001)
226.Thần kinh của tim
227.Chi phối Thần kinh của tim: Sơ đồ
228.Chi phối Thần kinh của mạch máu: Sơ đồ
229.Tuần hoàn trước và sau khi sinh
230.Trung thất: Nhìn bên phải
231.Trung thất: Nhìn bên trái
232.Thực quản ở tại chỗ
233.Định khu và các chỗ hẹp của thực quản
234.Cơ của thanh quản
235.Chỗ nối hầu - thực quản
236.Chồ nối thực quản - dạ dày
237.động mạch của thực quản
238.tĩnh mạch của thực quản
238 .tĩnh mạch của thực quản (Atlas 2001)
239.Các mạch và hạch bạch huyết của thực quản, ống ngực
240.Thần kinh của thực quản
241.Trung thất: Thiết đồ ngang
242.cắt lớp vùng ngực: Các hình cắt lớp
243.Thiết đồ ngang lồng ngực mức T3
244.Thiết đồ ngang lồng ngực mức T3-4
245.Thiết đồ ngang lồng ngực mức T4-5
246.Thiết đồ ngang lồng ngực mức T7